Mijn favorieten

Energie prestatie certificaat

Wat is het?

Het label geeft de energiezuinigheid van de woning weer. zogenaamde energie-index, op basis van:
  • de eigenschappen van de woning (afmetingen, isolatie, etc.)
  • woninggebonden installaties (CV, boiler, zonnepanelen, etc.)
  • een gestandaardiseerd bewonersgedrag

Vervolgens wordt de woning ingeschaald in energieklassen die worden aangegeven met een letter: A (groen, zeer energiezuinig) tot met G (rood, zeer energie onzuinig).

Bij het label krijgt u een lijst met mogelijke standaardmaatregelen om het energiegebruik van de woning te verlagen, Denk aan het isoleren van het dak, vloer en muren, het plaatsen van een energiezuinige Cv-ketel of het aanbrengen van isolerend glas.

Waarom het Energielabel?

Als gevolg op het Kyoto-verdrag wil het kabinet Nederland één van de schoonste en zuinigste energielanden van Europa maken in dat streven past ook het Energielabel. Het kabinet wil de energie-efficiency van 1% naar 2% per jaar brengen en het aandeel duurzame energie tot 20% in 2020 verhogen. Dit alles moet uiteindelijk leiden dat de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 30% is teruggebracht ten opzichte van 1990.

Wie stelt het Energielabel op?

Het label kan alleen worden opgesteld door een daartoe gecertificeerde adviseur, Deze werkt geheel volgens de normen van Nationale beoordelingsrichtlijn BRL 9500 en wordt jaarlijks gecontroleerd op kennis en kwaliteit. De adviseur zal het label na het onderzoek officieel afmelden bij een door het ministerie van VROM aangewezen instelling. Vervolgens worden alle gegevens doorgegeven aan het Kadaster.

Het Energieprestatie Maatwerkadvies.

Wanneer u exact wilt weten welke energiebesparende maatregelen u het beste kunt nemen, dan kunt u aanvullend op het label (vrijwillig) een maatwerkberekening laten maken afgestemd op uw woning. De adviseur zet voor u op een rij waar en hoe u energie kunt besparen, hoeveel u daarvoor moet investeren en op welke termijn u de investering gaat terugverdienen. Rekening houdend met uw budget. In uw persoonlijke situatie dus het hoogste rendement.