Verkoopbemiddeling

Ik kom vrijblijvend bij u thuis om met u te bespreken wat ik u kan bieden om te helpen met de verkoop. Het is belangrijk op te weten hoe uw woonervaringen zijn in het huis wat u verlaten gaat, wat de reden van verhuizen is, hoeveel tijd u heeft om uw woning te verlaten, wat uw verwachtingen zijn m.b.t. de verkoopprijs en wat u wel en niet wilt (laten) doen om de woning te verkopen;

Samen met u wordt een strategie bepaald, met als doel om uw woning zo snel mogelijk te verkopen. En dat u zo min mogelijk overlast ondervindt van het hele proces.

Tijdens de duur van de verkoop wordt er met u meegedacht en advies gegeven over evt. (kleine) aanpassingen in en/of rondom uw woning om de verkoop te bespoedigen. Hierbij zal het u ook duidelijk worden op welke uitgebreide wijze uw woning onder de aandacht van de potentiële kopers gebracht zal worden, zoals bijvoorbeeld plaatsen op welke websites en in welke kranten er wordt geadverteerd.

Is de verkoop een feit, dan wordt in overleg met beide partijen de datum van overdracht bij de notaris vastgelegd en zorgt ik voor een correcte juridische en adminstratieve afhandeling. Daarbij staat uw belang altijd voorop.

De courtage is een van te voren afgesproken percentage van de verkoop prijs excl. BTW. Er worden geen opstart kosten in rekening gebracht. 
Helaas ben ik genoodzaakt om bij beëindiging van de verkoopopdracht een bedrag van € 350.00. in rekening te brengen. Helaas is al verschillende malen voorgekomen dat ik al met kopers in onderhandeling ben of al heel veel werk verricht hebt, dat de eigenaren van het pand beslissen toch maar niet te verkopen omdat zij het eigenlijk toch een fijn huis vinden.

Zijn er andere redenen dan is dat natuurlijk te bespreken.